Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ถึง ผกก. วาระประจำปี 2564

โพสต์เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2564 เวลา 12:59:42 | คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล

  • 1586 ครั้ง

หนังสือ รพ.ตร. ที่ 0036.112/2098 ลง 11 ต.ค.64

1. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

    ระดับ รอง ผกก. หรือเทียบเท่า

2. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    พยาบาล (สบ 3)

3. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสายงานอำนวยการและสนับสนุน  

      ระดับ รอง ผกก. หรือเทียบเท่า

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top