Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวเด่นโรงพยาบาลตำรวจ

ข่าวปักหมุด

post

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง POLICE MICROSURGERY COURSE

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง POLICE MICROSURGERY COURSE จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ปตท. อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี ชั้น 9 และชั้น 10 เวลา 09.00 - 16.30 น.

16 มี.ค. 2562 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก | 765 ครั้ง

post

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลา ในวันจันทร์ อังคาร เวลา 16.00 - 19.00 น. และวันพุธ เวลา 05.00 - 08.00 น. และเวลา 16.00 - 19.00 น.

ณ ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 6 โรงพยาบาลตำรวจ โทร : 0 2207 6000 ต่อ 10631

2 ต.ค. 2561 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์ | 3842 ครั้ง

post

การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาศคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2561 แพทย์ศาสตร์สำรวจสู่สากล ครั้งที่ 29

ระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชัยจินดา อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 20 โรงพยาบาลตำรวจ

2 ต.ค. 2561 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์ | 1696 ครั้ง

post
post

โรงพยาบาลตำรวจรณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติก (ขอรับบริจาค "ถุงผ้า" เพื่อใส่ยา ลดการใช้ถุงพลาสติก)

ถานที่รับบริจาค ห้องจ่ายยา ชั้น2 อาคารมหาภูมิพลฯ และกลุ่มงานเภสัชกรรม ชั้น8 อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-2076211 , 6212

20 ส.ค. 2561 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์ | 1603 ครั้ง

post

กลุ่มงานชีวเคมี( ห้องเจาะเลือด) โรงพยาบาลตำรวจเปิดรับสมัครพนักงานทั่วไป ระดับ 2 จำนวน 1 ตำแหน่ง

กลุ่มงานชีวเคมีโรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพนักงานทั่วไป ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท มีค่าเวรนอกเวลา : 06.00 - 08.00 น.  (ภายใน 15 สิงหาคม 2561 )

6 ส.ค. 2561 | สอบข้าราชการ / รับสมัครงาน | 1849 ครั้ง

post
post
post
post

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู เปิดบริการคลินิกนอกเวลาราชการ "คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูนอกเวลา

โดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2561 ทุกวันจันทร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. ณ ห้องตรวจโรคเวชศาสตร์ฟื้นฟู อาคาร มภร.ชั้น8 โรงพยาบาลตำรวจ

18 มิ.ย. 2561 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์ | 1396 ครั้ง

post
post

กลุ่มงานกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลตำรวจ เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ

เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการและคลินิกพิเศษ แบบครบวงจร ณ ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม อาการ ฉกร. ชั้น1 ในวันจันทร์ เวลา 16.00-19.00 น. และ ในวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น. โดยเริ่มวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2561

22 พ.ค. 2561 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์ | 2046 ครั้ง

post

ภาพข่าวกิจกรรม และภารกิจผู้บังคับบัญชา

หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
21 ต.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ๑ Package จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 18)
5 ต.ค. 2563 post ตารางนัด Consult ประจำเดือนตุลาคม2563 รับคำปรึกษาการทำวจัย&สถิติ (views 84)
ให้คำปรึกษาหัวข้อวิจัยที่เหมาะสม แนะนำการสืบค้นข้อมูล ให้คำแนะนำการดำเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย แนะนำการใช้สถิติที่เหมาะสม ติดตามการทำงานิจัยให้เขียนให้แล้วเสร็จ แนะนำการหาแหล่งทุนและการพิมพ์
2 ต.ค. 2563 post ชมรมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (views 39)
ชมรมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนตุลาคม
23 ก.ย. 2563 post การให้บริการตรวจสุขภาพ (views 406)
17 ก.ย. 2563 post กลุ่มงานกุมารเวชกรรม (views 183)
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
23 ม.ค. 2563 post โครงการฝึกอบรมประจำปี 2563 สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (views 342)
23 ม.ค. 2563 post การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขา "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (views 348)
24 ธ.ค. 2562 post สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประจำปี 2563 (views 323)
24 ธ.ค. 2562 post ขอเชิญเข้ารับการศึกษาหลักสูตร "วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)" รุ่นที่ 5 (views 357)
24 ธ.ค. 2562 post ขอเชิญข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาความสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ 15 (views 294)

ผลงานและเกียรติภูมิ

post
post
post

โครงการดูแลคนไข้ที่มีกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนโดยกลุ่มสหวิชาชีพทางการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ Police General Hospital’s Liaison (PGH’s Liaison) อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลตำรวจ

5 ธ.ค. 2559 | 6389 ครั้ง

พ.ต.ท. นพ.ธนวัฒน์ อำพันทรัพย์ ประธานโครงการฯ และ พล.ต.ต. นพ.พีระชัย ดำรงค์วานิช ที่ปรึกษาโครงการ ได้จัดตั้งโครงการ Police general hospital’s Fracture Liaison service ขึ้น โดยเป็นโครงการที่ขอความร่วมมือและประสานการทำงานระหว่างกลุ่มสหวิชาชีพทางการแพทย์

หมวดข่าววิชาการ และสุขภาพ

post

ไขมันทรานส์คืออะไร พบได้ในไหน ทำไมถึงอันตราย!

18 ก.ค. 2561 | 1051 ครั้ง

แค่เรารับประทานอาหารที่ผ่านการทอด หรือมีน้ำมันเป็นส่วนประกอบก็มีแนวโน้มที่จะอ้วนได้อยู่แล้ว แต่ถ้าสิ่งที่เราได้รับจากอาหารรสชาติอร่อยที่เราคุ้นเคยคือไขมันทรานส์ ไขมันชนิดนี้จะส่งผลร้ายต่อเรามากกว่าแค่อ้วน จะดีกว่ามั้ยที่เราจะหยุดวงจรเจ็บป่วยนี้ไว้ ก่อนที่จะสายเกินไป

หมวดข่าวสารภายใน

วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
21 ก.ค. 2563 เอกสารขอรับเงินผ่านธนาคารและระบบ KTB Corporate Online (views 173)
29 มิ.ย. 2559 แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ สำหรับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. (views 4462)
13 ต.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดเรื่อง กองทุนประกันสังคม (views 2573)
กองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน www.sso.go.th
16 ก.ค. 2558 [ดาวน์โหลด] เอกสารสวัสดิการ รพ.ตร. สำหรับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. (views 7885)
เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. ได้มีช่องทางทราบถึงสิทธิประโยชน์สวัสดิการ ด้วยความสะดวกรวดเร็ว
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
22 พ.ย. 2560 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ12เดือน) โรงพยาบาลตำรวจ (views 1633)
3 ก.ค. 2560 แผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (views 1395)
17 ต.ค. 2559 แผนการปฎิบัติการลดใช้พลังงาน โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2559 (views 1665)
13 ต.ค. 2559 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564 )  (views 2787)
เพื่อเป็นข้อมูลและเเนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมที่จะดำเนินการของหน่วยให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และร่างแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12
5 ต.ค. 2559 แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (views 2372)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หมวดข่าว หัวข้อข่าว
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
13 ก.ค. 2563
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 (views 97)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
5 มี.ค. 2563
ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 (views 340)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
5 มี.ค. 2563
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (views 266)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
5 มี.ค. 2563
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 (views 229)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
28 ส.ค. 2562
แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ รพ.ตร. ปี 2562-2563 (views 511)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
18 ก.พ. 2562
คู่มือทดสอบสมรรถภาพทางกาย ข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2562 (views 6131)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
24 ม.ค. 2562
สัญลักษณ์ คำย่อที่ให้ใช้ในโรงพยาบาลตำรวจ (views 901)

หมวดข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
22 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(เงินเหลือจ่ายฯ)จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 15)
22 ต.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฝึกและตรวจประเมิน ระบบประสาทและการทรงตัว จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 18)
21 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอกาศ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 10)
20 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบปรับอากาศชนิดแปรผันสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑๗ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ (views 24)
19 ต.ค. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 16 ตัว พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 16)
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
21 ต.ค. 2562 โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี 2562 (views 1642)
ลงข้อมูล 29 ต.ค. 2562
17 เม.ย. 2561 โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี 2561 (views 3479)
Update!!! รายการคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ประจำปี 2561 ล่าสุด 24 ตุลาคม 2562
31 ต.ค. 2560 คู่มือการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รพ.ตร. (views 2435)
22 มี.ค. 2560 โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี 2560 (views 4148)
Update!!! รายการคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ประจำปี 2560 ล่าสุด 17 เมษายน 2561
19 ก.ย. 2559 สารบัญ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รพ.ตร. ปี พ.ศ.2552-2563 (views 4684)

อนุโมทนา การรับมอบบริจาค

post
post

พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. รับมอบบริจาคเงิน 5,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปภัมภ์ เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมโรงพยาบาลตำรวจ

23 พ.ค. 2561 | 963 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปภัมภ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ

post
post

ประธานคณะการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ รพ.ตร. รับมอบรองเท้าผ้าใบจากบริษัทรองเท้า เอส.ซี.เอส จำนวน 300 คู่ มูลค่า 75,000 บาท

17 ม.ค. 2561 | 1322 ครั้ง

พล.ต.ต.หญิง พรเพ็ญ บุนนาค นายแพทย์ (สบ.6) รพ.ตร. ประธานคณะการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ รพ.ตร. เดินทางไปรับมอบด้วยตนเองเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561

Top