Slide background
Slide background
Slide background

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 08:00 - 16:00
คลินิกระบบทางเดินหายใจ 08:00 - 16:00
คลินิกโรคกระดูกพรุนฯ 08:00 - 12:00
เสาร์ - อาทิตย์
ห้องฉุกเฉิน (ER) 24 ชั่วโมง

ตารางแพทย์ OPD

post โรงพยาบาลตำรวจ ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (26 พ.ค. 2566 | views 156)
post โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (22 พ.ค. 2566 | views 706)
post สำนักงานประกันสังคม โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัคร นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ บัญชีค่ารักษาผู้ป่วยในสิทธิประกันสังคม (ลูกจ้างชั่วคราว) (19 ม.ค. 2566 | views 1401)
post กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัคร พนักงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่รับ-ส่งหนังสือราชการ (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา (12 ม.ค. 2566 | views 991)
post ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดของโรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2566 (10 ม.ค. 2566 | views 1498)
21 ก.ค. 2563 เอกสารขอรับเงินผ่านธนาคารและระบบ KTB Corporate Online (views 3088)
29 มิ.ย. 2559 แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ สำหรับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. (views 8019)
13 ต.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดเรื่อง กองทุนประกันสังคม (views 4802)
กองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน www.sso.go.th
16 ก.ค. 2558 [ดาวน์โหลด] เอกสารสวัสดิการ รพ.ตร. สำหรับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. (views 12332)
เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. ได้มีช่องทางทราบถึงสิทธิประโยชน์สวัสดิการ ด้วยความสะดวกรวดเร็ว
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
23 พ.ค. 2566
แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลเวชระเบียน (views 29)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
11 เม.ย. 2566
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (views 173)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
10 เม.ย. 2566
ข้อมูลสถิติการให้บริการ (views 163)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
7 เม.ย. 2566
คู่มือการปฎิบัติงานโรงพยาบาลตำรวจ (views 197)
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5 เม.ย. 2566
หนังสือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (views 154)
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5 เม.ย. 2566
แนวปฏิบัติ กรณีศึกษาจากข้อหารือ PDPA (views 159)
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2 มี.ค. 2566
เรื่อง คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับผู้มาติดต่อเพื่อรับบริการทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลตำรวจ (views 282)
25 พ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 26)
25 พ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุใช้ในโครงการ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 30)
25 พ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 20)
24 พ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกยา Rivaroxaban 15 mg. film-coated tablet และ Rivaroxaban 20 mg. film-coated tablet โดยวิธีคัดเลือก (views 34)
23 พ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุใช้ในโครงการอบรม(เอดส์) เพื่อใช้ในโครงการตำรวจรุ่นใหม่ห่างไกลโรคเอดส์ รายการ ถุงยางอนามัย ขนาด ๕๒ มิลลิเมตร และอื่นๆรวมจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง (views 36)

อนุโมทนา การรับมอบบริจาค

Top