Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวทั้งหมดใน "ประกาศราคากลางจัดซื้อยา"

หมายเหตุ : หากไม่พบข่าวที่ต้องการค้นหา ให้ท่านลองค้นหาข่าวที่ต้องการอีกครั้งในเมนู คลังข่าวเก่า

ลำดับ วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 12 ม.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจัดซื้อยาเดือน มกราคม 2564 (views 102)
2 7 ม.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (views 82)
3 8 ธ.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน ธันวาคม 2563 (views 136)
4 1 ธ.ค. 2563 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) E - Bidding จำนวน 1 โครงการ (views 118)
5 10 พ.ย. 2563 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ (views 127)
6 4 พ.ย. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน พฤศจิกายน 2563 (views 196)
7 8 ก.ย. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน กันยายน 2563 (views 189)
8 1 ก.ย. 2563 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน สิงหาคม 2563 (views 188)
9 10 ส.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยา เดือน สิงหาคม 2563 (views 158)
10 21 ก.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยา เดือน กรกฏาคม 2563 (views 149)
11 9 ก.ค. 2563 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน มิถุนายน 2563 (views 184)
12 4 มิ.ย. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน มิถุนายน 2563 (views 275)
13 7 พ.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน พฤษภาคม 2563 (views 196)
14 8 เม.ย. 2563 post ประกาศราคากลางยา เดือน เมษายน 2563 (views 276)
15 10 มี.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน มีนาคม 2563 (views 338)
16 28 ก.พ. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (เพิ่มเติม) (views 228)
17 5 ก.พ. 2563 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน มกราคม 2563 (views 295)
18 5 ก.พ. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (views 204)
19 23 ม.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน มกราคม 2563 (เพิ่มเติม) (views 513)
20 8 ม.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน มกราคม 2563 (views 235)
21 4 ธ.ค. 2562 post ประกาศราคากลางยา เดือน ธันวาคม 2562 (views 540)
22 20 พ.ย. 2562 post ประกาศราคากลางยา เดือน พฤศจิกายน 2562 (views 355)
23 2 ต.ค. 2562 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน กันยายน 2562 (views 311)
24 4 ก.ย. 2562 post ประกาศราคากลางยาที่จัดซื้อเดือน กันยายน 2562 (views 533)
25 2 ก.ย. 2562 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน สิงหาคม 2562 (views 385)
26 1 ส.ค. 2562 post ประกาศราคากลางยาที่จัดซื้อเดือน สิงหาคม 2562 (views 466)
27 28 มิ.ย. 2562 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (คงคลัง) ที่จัดซื้อเดือน มิถุนายน 2562 (views 409)
28 28 มิ.ย. 2562 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน มิถุนายน 2562 (views 362)
29 4 มิ.ย. 2562 post ประกาศราคากลางยาที่จัดซื้อเดือน มิถุนายน 2562 (views 388)
30 2 พ.ค. 2562 post ประกาศราคากลางจัดซื้อยาเดือน พฤษภาคม 2562 (views 355)
31 9 เม.ย. 2562 post ประกาศราคากลางจัดซื้อยาเดือน เมษายน 2562 (views 572)
32 12 มี.ค. 2562 post ประกาศราคากลางจัดซื้อยาเดือน มีนาคม 2562 (views 499)
33 4 ก.พ. 2562 post ประกาศราคากลางจัดซื้อยา เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (views 440)
34 15 ม.ค. 2562 post ประกาศราคากลางจัดซื้อยา เดือน มกราคม 2562 (views 441)
Top