Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/qqumffwm/domains/policehospital.org/public_html/DB/connectdb.inc.php on line 13
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวทั้งหมดใน "ภาพข่าวกิจกรรม และภารกิจผู้บังคับบัญชา"

หมายเหตุ : หากไม่พบข่าวที่ต้องการค้นหา ให้ท่านลองค้นหาข่าวที่ต้องการอีกครั้งในเมนู คลังข่าวเก่า

ลำดับ วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 19 ธ.ค. 2562 post ภาพการประชุมวิชาการ 8ᵗʰ Police General Hospital (PGHCC) (views 380)
2 14 ธ.ค. 2561 post ภาพการประชุมวิชาการ 7th Police General Hospital (PGHCC) (views 979)
3 2 ต.ค. 2561 post พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ ระหว่าง ราขวิทยาลัย กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (views 1100)
วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น 20 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาสตำรวจ
4 2 ต.ค. 2561 post 60s Happy Party (Sixties Happy Party) : สังสรรค์เกษียณแสนสุข (views 823)
วันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น 20 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา พรรษา รพ.ตร.
5 26 ก.ค. 2561 post พล.ต.ต. ธนา ธุระเจน รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตรสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รุ่นที่ 22) (views 2305)
ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5 โรงพยาบาลตำรวจ
6 5 ก.ค. 2561 post พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการตำรวจตรวจรัก ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (views 1111)
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลตำรวจเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการตำรวจตรวจรัก ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
7 5 ก.ค. 2561 post พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดห้องรับรองพิเศษ “จิตตาลาน” และห้องรับรองพิเศษ “รุจิรวงศ์” และห้องตรวจข้าราชการตำรวจ ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ (views 1134)
โรงพยาบาลตำรวจเปิดห้องดูแลข้าราชการตำรวจและครอบครัวดูแลแบบครบวงจรในจุดเดียว วันศุกร์ที่ 22 เดือน มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องรับรองพิเศษจิตตาลาน ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ
8 28 มิ.ย. 2561 post พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือในการให้บริการด้านสุขภาพและการรรักษาพยาบาล ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย โรงพยาบาลตำรวจ (views 652)
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลตำรวจ
9 6 มิ.ย. 2561 post งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่2 Nursing Foressight in New Age (views 627)
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ฉกร.ชั้น9 โรงพยาบาลตำรวจ
10 24 พ.ค. 2561 post โรงพยาบาลตำรวจได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Entrance Not Transcend” (views 539)
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ลานกิจกรรมดนตรีจิตอาสา ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ
11 23 พ.ค. 2561 post งานปัจฉิมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2560 (views 622)
วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชินวัตร ชั้น 5 โรงพยาบาลตำรวจ
12 23 พ.ค. 2561 post พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร.5) บำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 566)
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ หอผู้ป่วยข้าราชการตำรวจบาดเจ็บในหน้าที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 6 โรงพยาบาลตำรวจ
13 23 พ.ค. 2561 post โครงการเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีวินัยและเคร่งครัดต่อคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ PGH SMART ประจำปี 2561 (views 448)
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น ดาษฟ้า อาคารอำนวยการ รพ.ตร.
14 29 มี.ค. 2561 post นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ ในฐานะนายกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 31 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจการของสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  (views 925)
อังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องราชเทวี แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
15 21 มี.ค. 2561 post อุ่นไอรัก คลายความหนาว พล.ต.ท. วิทูรย์ (พตร.) และคณะ เข้าเยี่ยมชมงาน "อุ่นไอรักคลายความหนาว" (views 916)
ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต
16 21 มี.ค. 2561 post งานประชุมวิชาการ โครงการ " 1 st Infection control day 2018 " (views 504)
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5 โรงพยาบาลตำรวจ
17 21 มี.ค. 2561 post งานประชุมวิชาการผ่าตัดไทรรอยด์ผ่านกล้องแบบไร้แผลนานาชาติ ครั้งที่ 3 The 3rd International Thyroid NOTES Conference (views 649)
วังอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. อาคารมหาภูมิพลราชานุสนณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ
18 9 มี.ค. 2561 post โครงการส่งเสริมสุขภาพ ในกลุ่มผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ประจำปี 2561 โดย กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ (views 622)
วันจันทร์ที่ 26 กุมพาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ (SIM) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 9 โรงพยาบาลตำรวจ
19 9 มี.ค. 2561 post โรงพยาบาลตำรวจ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสำรวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) (views 659)
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมพาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น 20 อาคารมหาภุมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา
20 9 มี.ค. 2561 post พล.ต.อ.วิทยา ประยงพันธ์ุ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 637)
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ณ หอผู้ป่วยข้าราชการตำรวจบาดเจ็บในหน้าที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 6 โรงพยาบาลตำรวจ
21 9 มี.ค. 2561 post โรงพยาบาลตำรวจให้การต้อนรับบุคลากรจากโรงพยาบาลระยอง เข้าศึกษาดูงานด้านประกันสังคมของโรงพยาบาลตำรวจ (views 655)
วันอังคารที่ 20 กุมพาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี ชั้น 8 โรงพยาบาลตำรวจ
22 9 มี.ค. 2561 post โครงการดนตรีกล่อมใจ (views 418)
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 - 10.00 น. ณ อาคารมหาภูมิพลมหาราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ
23 28 ก.พ. 2561 post กิจกรรม 5 ส. BIG cleaning day ประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2561 (views 1047)
ประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2561
24 28 ก.พ. 2561 post พิธิเปิดโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีวินัยและเคร่งครัดต่อ จริยธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ (views 621)
วันพุธที่ 21 กุมพาพันธ์ 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ วพ.รพ.ตร.
25 21 ก.พ. 2561 post พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 795)
วันศุกร์ที่2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. ณ หอผู้ป่วยข้าราชการตำรวจบาดเจ็บในหน้าที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น6 โรงพยาบาลตำรวจ
26 21 ก.พ. 2561 post พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ นำทีมจัดกิจกรรมส่งมอบความรักด้วยบทเพลง ในเทศกาลวาเลนไทน์ ให้กับผู้ป่วยที่มาใช้บริการเนื่องด้วยวันแห่งความรัก (views 893)
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 เวลา 8.00 – 10.00 น. ณ โรงพยาบาลตำรวจ
27 21 ก.พ. 2561 post " งานประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๖๐ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมอบรางวัลคนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๔ " (views 1031)
วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น ๒๐ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ
28 8 ก.พ. 2561 post โรงพยาบาลตำรวจ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลแด่ พลตำรวจเอก ประเสริฐ รุจิรวงศ์ และพิธีเปิดห้องรับรองพิเศษรุจิรวงศ์ (views 1723)
วันที่ 30 มกราคม 2561 ณ บริเวณชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา
29 24 ม.ค. 2561 post สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ รพ.ตำรวจ จัดฝึกอบรม เวชศาสตร์ฟุตบอล (Football Medicine) และ Work shop การกู้ชีพ การเคลื่อนย้ายนักกีฬาบาดเจ็บอย่างปลอดภัย ให้กับบุคลากรในวงการฟุตบอลไทย เป็นครั้งแรกของประเทศไทย (views 1584)
สำหรับการอบรมโครงการ “1st Course of Current Concept in Football Medicine&CPR” ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย โดยเลขาสมาคมฯ พล.ต.ท.พิสัณฑ์ จุลดิลก จะอบรมแล้วเสร็จในวันที่ 21 มกราคม 2561
30 19 ม.ค. 2561 post พล.ต.ท. วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธี การแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2560 (views 1384)
เมื่อ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ สโมสรตำรวจ วิภาวดี
31 19 ม.ค. 2561 post กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม และวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ (views 1138)
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ กระทรวงศึกษาธิการ
32 15 ม.ค. 2561 post ทีมนักแสดง "ไข่มุกมังกรไฟ" ช่อง 3 เล่นดนตรีให้กำลังใจผู้ป่วยโรงพยาบาลตำรวจ พร้อมรับบริจาคเงินสมทบให้โรงพยาบาล (views 846)
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม เวลา 9.00 น.-11.00 น. นพพล โกมารชุน ผู้กำกับ ละครเรื่องไข่มุก มังกรไฟ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 นำทีมนักแสดงจากละครไข่มุกมังกรไฟ นำเสียงเพลงมอบกำลังใจให้ผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล ที่บริเวณลานกิจกรรมตึกอำนวยการชั้น 1 โรงพยาบาลตำรวจ
33 6 ม.ค. 2561 post โรงพยาบาลตำรวจ เปิดเพจ "Depress We Care" ซึมเศร้าเราใส่ใจ  ให้คำปรึกษาหวังลดอัตราการเสียชีวิต (views 1657)
เพื่อเป็นช่องทางให้สามารถปรึกษาขอคำแนะนำ รวมถึงการป้องกันและรักษาในเบื้องต้น โดยมีทีมจิตแพทย์และนักสหวิชาชีพชุดใหม่เป็นผู้ให้คำปรึกษารวมถึงมีสายด่วน 081-9320000 ที่พร้อมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
34 29 ธ.ค. 2560 post งานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวเรื่อง 2P Safety & Quality To PGH 4.0 (views 811)
ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น5 โรงพยาบาลตำรวจ
35 21 ธ.ค. 2560 post การบรรยาย ทางวิชาการ "แนวทางการตรวจสอบเอกสารการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุขร่วม 3 กองทุน และแนวทางการบันทึกเวชระเบียนการสรุปโรคและรหัสโรค" (views 493)
วันอังคารที่ 12 - 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5 โรงพยาบาลตำรวจ
36 9 พ.ย. 2560 post พล.ต.ท.ชนินทร์ สุดโนรีกูล รอง พตร./ผู้แทน ตร. หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฯ ตรวจบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 1119)
วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอผู้ป่วยข้าราชการตำรวจบาดเจ็บในหน้าที่ อาคานเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 6 รพ.ตร. และอาคารข้าราการตำรวจ ชั้น 6 รพ.ตร
37 7 พ.ย. 2560 post สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพบาบาล จัดกิจกรรมการลงคะเเนนสรรหากรรมการการดำเนินการดำเนินการ ชุดที่ 16 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (views 753)
ณ ห้องประชุมชินวัตร ชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ
38 3 พ.ย. 2560 post โครงการรักษ์สุขภาพประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เยื่องในวัน "พยาบาลแห่งชาติ" (views 628)
19 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ บริเวรลานหน้าห้องตรวจอายุรกรรม อาคารอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลตำรวจ
39 24 ต.ค. 2560 post พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร.มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ชนะการประกวดในงานประชุมวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 (views 1101)
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคารมหาภูมิพลราชนุสรณ์ 88 พรรษาชั้น 20 โรงพยาบาลตำรวจ
40 24 ต.ค. 2560 post พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (views 1635)
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทัลเวิลด์
41 24 ต.ค. 2560 post โรงพยาบาลตำรวจ ยินดีต้อนรับ พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร.4) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายโรงพยาบาลตำรวจ (views 1009)
วัน พุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลตำรวจ
42 20 ต.ค. 2560 post การประชุมวิชาการเเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี 2560 ครั้งที่ 28 (views 780)
ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชัยจินดา อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 20 โรงพยาบาลตำรวจ
43 3 ต.ค. 2560 post พิธีมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาธรรมของตำรวจประจำปี 2560 (views 724)
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5 โรงพยาบาลตำรวจ
44 3 ต.ค. 2560 post งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ (views 1027)
วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชินวัตร ชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ
45 3 ต.ค. 2560 post กิจกรรมบูรณาการการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงและต่อต้านภัยค้ามนุษย์ (views 769)
เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ โซนดีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทัลเวิลด์
46 3 ต.ค. 2560 post งานเสวนาวิชาการ เปิดรั้วบ้านบูรณาการความช่วยเหลือ : ลดความรุนแรงขจัดปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทย (views 789)
เวลาา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5 โรงพยาบาลตำรวจ
47 30 ก.ย. 2560 post กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จับมือโรงพยาบาลตำรวจ เปิดเฟสบุ๊คแฟนเพจ “Because We Care” เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งเหตุเพื่อช่วยเหลือและเฝ้าระวังผู้ถูกกระทำความรุนแรงในสังคม (views 940)
โดยมี พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฯ ณ วันที่ 28 ก.ย. 2560 ที่โซนอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
48 26 ก.ย. 2560 post แพทย์และพยาบาล ชต.รพ.ตร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำอากาศยานลำเลียงส่งกลับทางการแพทย์ (Helicopter Medevac) (views 1178)
ประกอบขบวนเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จว.นราธิวาส ยะลา และชุมพร ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 2560
49 26 ก.ย. 2560 post สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางมาปฏิบัติราชการ เยี่ยมข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บจากเหตุระเบิด ณ รพ.ยะลาสิริรัตนรักษ์ (views 1365)
วันพุธที่ 20 ก.ย. 2560 เวลา 10.50 น. ณ รพ.ยะลาสิริรัตนรักษ์ โดยมี พ.ต.อ.เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ นายแพทย์ (สบ 5) โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ เป็นหัวหน้าการต้อนรับท่านองคมนตรี
50 20 ก.ย. 2560 post พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว อัพเกรดศูนย์เลี้ยงเด็ก รพ.ตร. ดันสู่ต้นแบบศูนย์พัฒนาปฐมวัยในที่ราชการ (views 1473)
เมื่อเวลา 14.30 น. วันพุธ ที่ 20 กันยายน ณ ศูนย์พัฒนาและเลี้ยงเด็ก โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.)
51 5 ก.ย. 2560 post กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จับมือกับโรงพยาบาลตำรวจ ยกระดับการดูแลผู้พิการ (views 1521)
วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 08.45 น. ณ ลานห้องประชุมชั้น 9 ตึกเฉลิมพระเกียรติราชินี โรงพยาบาลตำรวจ
52 31 ส.ค. 2560 post กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ออกปฏิบัติงานด้านการแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (views 1091)
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฏาคม 2560 - 3 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดสกลนคร
53 29 ส.ค. 2560 post พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ขึ้นเวที SMART NURSE FOR PGH 4.0 รพ.ตร.แชร์ประสบการณ์ "ผู้นำที่ดี" (views 1312)
SMART NURSE FOR PGH 4.0 มีขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2560...ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษามหาราชินี  ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 โรงพยาบาลตำรวจ
54 24 ส.ค. 2560 post โรงพยาบาลตำรวจ รวมใจทำดอกดารารัตน์ ร่วมสบทบให้ครบ 1,000,000 ดอก (views 1386)
โดยมีวิทยากรจากกองอาสากาชาด สภากาชาดไทยมาร่วมสอนทำดอกดารารัตน์ โรงพยาบาลตำรวจได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ 2 วัน คือ วันที่ 23-24 ส.ค. ณ ลานกิจกรรม อาคารอำนวยการชั้น 1
55 24 ส.ค. 2560 post โรงพยาบาลตำรวจ - สภากาชาดไทยรวมใจทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) (views 952)
ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ
56 18 ส.ค. 2560 post พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโรคอ้วนภัยร้ายหนึ่งใน NCD โดยกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ (views 879)
ในวันจันทร์ที่ 31 เดือน กรกฏาคม 2560 ณ ลานกิจกรรม อาคารอำนวยการ ชั้น 1 และ PGH Sports Club อาคารมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 8 โรงพยาบาลตำรวจ
57 15 ส.ค. 2560 post พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองและวินิฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักในกลุ่มเสี่ยง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (views 999)
วันศุกร์ที่ 28 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป อาคารมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 3 โรงพยาบาลตำรวจ
58 15 ส.ค. 2560 post คณะอาสากาชาด สภากาดไทย มอบของขวัญเยี่ยมบำรุงใจข้าราชการตำรวจและอาสาสมัครที่บาดเจ็บจากราชการสนามที่เข้ารับกาารักษาในโรงพยาบาลตำรวจ (views 801)
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ หอผู้ป่วยข้าราชการตำรวจบาดเจ็บในหน้าที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 6 รพ.ตร.
59 15 ส.ค. 2560 post คณะอนุกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลตำรวจ จัดฝึกอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 (views 789)
วันอังคารที่ 25 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5 โรงพยาบาลตำรวจ
60 2 ส.ค. 2560 post พิธีรับมอบอาหารพระราชทานและตรวจเยี่ยมผู้ป่วย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (views 1087)
วันจันทร์ที่ 24 เดือน กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมชินวัตร และหอผู้ป่วย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 และ ชั้น 6 โรงพยาบาลตำรวจ
61 2 ส.ค. 2560 post พิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (views 1016)
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าห้องตรวจโรคอายุรกรรม อาคารอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลตำรวจ
62 2 ส.ค. 2560 post กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (views 879)
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณหน้าอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ
63 5 ก.ค. 2560 post ศูนย์พึ่งได้ และชันสูตร รพ.ตร. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ถูกละเมิดทางเพศและโครงการอบรมแนวการถ่ายภาพผู้ป่วยคดี (views 730)
วันวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม อาคารสัจธรรม ชั้น 3 สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ
64 5 ก.ค. 2560 post โครงการอบรม Critical Care Nursing 2017 : Monitoring and Management (views 913)
วันที่ 24 - 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี ชั้น 9 โรงพยาบาลตำรวจ
65 15 มิ.ย. 2560 post สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรัดร์" โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร/ประธานในพิธี (views 827)
ระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2560
66 10 มิ.ย. 2560 post พล.ต.ท.ดุสิต สังขะเมฆะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร 22) (กศ 2 ) ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 1513)
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ หอผู้ป่วยข้าราชการตำรวจบาดเจ็บในหน้าที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 6 รพ.ตร.
67 17 พ.ค. 2560 post พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร./ผู้แทนหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยม ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 1542)
วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องศัลยกรรมประสาทชาย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 4 รพ.ตร. และหอผู้ป่วยข้าราชการตำรวจบาดเจ็บในหน้าที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 6 รพ.ตร.
68 17 พ.ค. 2560 post กิจกรรม 5 ส. BIG cleaning day (views 1293)
วัน พุธที่ 3 พฤษภาคม 2560
69 2 มี.ค. 2560 post คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Himeji Dokkyo University Japan เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลตำรวจ (views 1107)
ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตำรวจ วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์. 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น.
70 31 ม.ค. 2560 post การปฏิบัติการเคลื่อนที่ อำนวยความสะดวกการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการรักษาทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลตำรวจ (views 1461)
ณ บริเวนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและท้องสนามหลวง ตั้งเเต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559
71 31 ม.ค. 2560 post โครงการถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน (views 1566)
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาลตำรวจ
72 31 ม.ค. 2560 post โครงการถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญสมาวาร 50 วัน (views 947)
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาลตำรวจ
73 31 ม.ค. 2560 post โครงการถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร 7 วัน (views 890)
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาลตำรวจ
74 9 ม.ค. 2560 post พิธีมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาธรรมของตำรวจประจำปี 2559 (views 1306)
20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ชั้น 9 โรงพยาบาลตำรวจ
75 29 พ.ย. 2559 post ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ จัดการประชุม PGHCC ครั้งที่ 5 เรื่อง "Heart Team in Cardiology" (views 2176)
วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมอโนมา ปทุมวัน กรุงเทพฯ
76 21 ต.ค. 2559 post หมอ พยาบาล น้ำตานอง ร่วมน้อมรำลึก "ในหลวง" (views 1538)
ผู้บริหาร รพ.ตร. นำข้าราชการในสังกัด ร่วมแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงพระราชทานนามอาคาร
77 21 ต.ค. 2559 post ภารกิจภาคสนาม บริการประชาชน ของโรงพยาบาลตำรวจ บริเวณประตูวิเศษไชยศรี พระบรมมหาราชวัง (views 1611)
ภารกิจตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ ประตูวิเศษไชยศรี พระบรมมหาราชวัง #ข้าราชการในแผ่นดินรัชกาลที่ 9
78 3 ต.ค. 2559 post พล.ต.อ.จักรทิพย์ - ดร.บุษบา ชัยจินดา เยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 1788)
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 ณ ห้อง ไอ.ซี.ยู. อุบัติเหตุ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 3 โรงพยาบาลตำรวจ
79 21 ก.ย. 2559 post ส่งมอบงานและพิธีประดับขีดหมวกกลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. ประจำปี 2559 (views 1303)
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5
80 21 ก.ย. 2559 post หน่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื่อ จัดการอบรมเชิงปฏิบััติการ เรื่อง "โรงพยาบาลตำรวจร่วมใจทำความสะอาดมือ" (Hand Hygiene campaign) (views 1438)
วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5
81 21 ก.ย. 2559 post งานเกษียณและงานสมาชิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 / 2559 โรงพยาบาลตำรวจ (views 1080)
วันที 16 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5 โรงพยาบาลตำรวจ
82 8 ก.ย. 2559 post พล.ต.ต.ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ รอง พตร. เป็นประธานในพิธีไหว้ครู (ปีการศึกษา ๒๕๕๙) ณ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ (views 1523)
ณ ห้องประชุมรัตนะกนก วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ
83 7 ก.ย. 2559 post พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล ผู้ช่วย ผบ.ตร. เยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 1093)
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 รพ.ตำรวจ
84 7 ก.ย. 2559 post พล.ต.ต.ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ. รอง พตร. พล.ต.ต.บุรี รัตนสุวรรณ และทีมงานตรวจสุขภาพตำรวจ ลงพื้นที่ ภ.จว.เลย (views 1697)
โดย พล.ต.ต.ชวลิต ประสพศิลป ผบก.จว.เลย ได้อำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติภารกิจตรวจสุขภาพตำรวจประจำปี ภ.จว.เลย (ภาค 4)
85 23 ส.ค. 2559 post อบรมวิชาการเรื่อง "ท้องผูก...สำคัญไฉน?" โดย กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มงานพยาบาล หน่วยออสโตมีและดูแลแผล รพ.ตร. (views 1022)
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5
86 23 ส.ค. 2559 post ประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 เรื่องการเยียวยาและเสริมพลังผู้ป่วยและครอบครัวในงานการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (views 1136)
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการชั้น 5
87 23 ส.ค. 2559 post กิจกรรมสัปดาห์ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เทิดไท้มหาราชินี ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2559 (views 966)
ณ ลานกิจกรรม อาคารอำนวยการชั้น 1
88 23 ส.ค. 2559 post ศูนย์ออกกำลังกาย รพ.ตร. จัดสอนโยคะ สำหรับสตรีมีครรภ์ ในกิจกรรมวันแม่ (views 1026)
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ อาคารสูตินรีเวชกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลตำรวจ
89 23 ส.ค. 2559 post การพยาบาล Vascular access (Double Lumen Catheter care) ในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยศูนย์โรคไต (views 1509)
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการชั้น 5
90 23 ส.ค. 2559 post กิจกรรม 5 ส. โรงพยาบาลตำรวจ ประจำเดือน สิงหาคม 2559 (Big Cleaning Day) 10 สิงหาคม 2559 (views 971)
91 18 ส.ค. 2559 post โครงการสัมนาวิชาการทางด้านวิชาชีพ สำหรับผู้ขอรับการประเมินเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ สบ 5 หรือ สบ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (views 1186)
วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการช่วยชีวิตในสถานการณ์จำลอง ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี รพ.ตำรวจ
92 10 ส.ค. 2559 post คณะกรรมการสื่อสารองค์กรและโฆษณาโรงพยาบาลตำรวจ จัดการฝึกอบรม โครงการสร้างเสริมภาพลักษณ์โรงพยาบาลตำรวจสู่สาธารณชน (views 985)
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวนการ ชั้น 5 รพ.ตร.
93 8 ส.ค. 2559 post พล.ต.ต.วิฑูรย์ นิติวรางกูร รรท. พตร. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (views 934)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ สาลาว่าการพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง
94 25 ก.ค. 2559 post โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ศึกษาดูงานและแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องระบบการเรียนการสอน ในระบบแพทยศาสตรศึกษาของ รพ.ตร. (views 1616)
95 21 ก.ค. 2559 post โครงการตรวจคัดกรองเชิงรุก สำหรับข้าราชการตำรวจที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแดงช่องท้องโป่งพองและหลอดเลือดแดงเลี้ยงขาอุดตัน (views 1170)
96 21 ก.ค. 2559 post พล.ต.ท.พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 1277)
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 6 โรงพยาบาลตำรวจ
97 21 ก.ค. 2559 post โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการกู้ชีวิตเด็ก (PALS) ประจำปี 2559 (views 1218)
98 7 ก.ค. 2559 post ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ตร. (TQM) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของบริการคุณภาพมาตราฐาน JCI ประจำปี 2559 (views 1394)
99 7 ก.ค. 2559 post โครงการธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติการราชการ หัวข้อ ระเบียบพัสดุที่ต้องรู้ "ปัจจุบันสู่อนาตค" (views 996)
100 7 ก.ค. 2559 post ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานเลี้ยงอาหาร และประทานถุงเขียวพระราชทาน เพื่อเป็นการบำรุงขวัญ แก่ตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 1175)
101 5 ก.ค. 2559 post งานปฐมนิเทศ สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (views 1052)
102 5 ก.ค. 2559 post โครงการอบรม "พยาบาลยุคใหม่ หัวใจคุณธรรม " โดย ผศ.ดร.พิศสมัย อรทัย (views 1308)
103 5 ก.ค. 2559 post จัดประชุมวิชาการ The 2nd Osteoporosis Day: Update in Osteoporosis and PGH’s Liaison project (views 1026)
104 4 ก.ค. 2559 post พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตรสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (รุ่นที่ ๑๙) (views 1173)
105 24 มิ.ย. 2559 post ฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ ต้าอาย (DA AI Television) สถานีโทรทัศน์ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ถ่ายทำสกู๊ปข่าว สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและมอบของที่ระลึก แก่คุณ CHANG TAO - YUAN ชาวไต้หวัน (views 1762)
ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดหน้าศาลพระพรหมเอราวัณแยกราชประสงค์
106 23 มิ.ย. 2559 post กิจกรรมอบรมโครงการให้ความรู้เรื่อง "เเนวทางการถ่ายภาพผู้ป่วยคดี" (views 850)
107 23 มิ.ย. 2559 post พิธีประดับขีดหมวก และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น (views 1005)
108 23 มิ.ย. 2559 post พล.ต.ต. ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ รอง พตร. บรรยายหลักสูตร สว.รุ่นที่19. เรื่อง ทิศทาง IT รพ.ตำรวจ. ณ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ (views 1328)
109 22 มิ.ย. 2559 post กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. จัดอบรมเรื่อง เริ่มต้นสู่ไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล 2013 (Getting Started with Microsoft Excel 2013 ) บรรยายโดย ร้อยตำรวจโท วงศ์ยศ เกิดศรี (views 1380)
110 21 มิ.ย. 2559 post สมาคมเเม่บ้านตำรวจ เยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 1024)
111 20 มิ.ย. 2559 post กิจกรรม 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย (BIG Cleaning day) 15 มิถุนายน 2559 (views 2557)
112 15 มิ.ย. 2559 post โครงการฝึกอบรมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่อง "การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ" (views 925)
113 15 มิ.ย. 2559 post ประชุมวิชาการ เรื่อง “Management of Tracheostomy care” (views 949)
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5
114 13 มิ.ย. 2559 post โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สายกุมารเวชกรรม ประจำปี ๒๕๕๙ "ครอบครัวรอบรู้สุขภาพและพัฒนาการเด็ก" (views 1071)
115 10 มิ.ย. 2559 post พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 1174)
116 7 มิ.ย. 2559 post พิธีมอบใบรับรอง ระบบสุขลักษณะในการผลิตสำหรับสถานที่ผลิตและการให้บริการอาหาร GMP in Mass Catering (views 1148)
117 6 มิ.ย. 2559 post กิจกรรมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก ณ อาคารอำนวยการชั้น ๑ โรงพยาบาลตำรวจ (views 1264)
118 3 มิ.ย. 2559 post กลุ่มงานออร์โธปิดิกส ์ร่วมกับ อนุสาขาเมตาบอลิก ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ จัดประชุมวิชาการ The 2nd Osteoporosis Day: Update in Osteoporosis and PGH’s Liaison project (views 1201)
ณ ห้องประชุมใหญ่ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.
119 1 มิ.ย. 2559 post โครงการตำรวจรักษ์สุขภาพประชาชน ครั้งที่ 2 (views 1342)
กิจกรรมออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ในชุมชน ตามนโยบายของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ในวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2559 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
120 31 พ.ค. 2559 post พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฎิบัติหน้าที่ วันศุกร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ชั้น ๑๒ รพ.ตร. (views 1613)
121 31 พ.ค. 2559 post พล.ต.ต.วิฑูรย์ นิติวรางกูล รอง พตร. ตรวจเยี่ยมกลุ่มงานศัลยกรรม และวิสัญญีวิทยา วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานศัลยกรรม และวิสัญญี (views 1993)
122 31 พ.ค. 2559 post พล.ต.ต.วิฑูรย์ นิติวรางกูล รอง พตร. ตรวจเยียมกลุ่มงานพยาบาล วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพยาบาล (views 1047)
123 31 พ.ค. 2559 post พล.ต.ต.วิฑูรย์ นิติวรางกูล รอง พตร. ตรวจเยียมกลุ่มงานตา, คอ จมูก วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมตา, คอ จมูก (views 1241)
124 27 พ.ค. 2559 post รณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก ในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารอำนวยการ ชั้น ๑ (views 2168)
125 24 พ.ค. 2559 post "งานปัจฉิมสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำต่อยอด "ประจำปรการศึกษา ๒๕๕๙ วันพุธ ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารอำนวยการ ชั้น ๕ ห้องประชุมชินวัตร (views 1166)
126 19 พ.ค. 2559 post พล.ต.ต.วิฑูรย์ นิติวรางกูล รอง พตร. ตรวจเยียมกลุ่มงานวิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรัตนะกนก (views 1416)
127 16 พ.ค. 2559 post การเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลตำรวจ วันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (views 1052)
128 16 พ.ค. 2559 post พล.ต.ต.วิฑูรย์ นิติวรางกูล รอง พตร. ตรวจเยียมกลุ่มงานกุมารเวชกรรม และทันตกรรม (views 1049)
129 16 พ.ค. 2559 post งานปัจฉิมนิเทศสำหรับแพทย์ ทันตกรรมประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (views 951)
130 16 พ.ค. 2559 post พล.ต.ต.วิฑูรย์ นิติวรางกูล รอง พตร.รรท.พตร.ตรวจเยียมกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว และผู้ป่วยนอก (views 1388)
131 16 พ.ค. 2559 post พล.ต.ต.วิฑูรย์ นิติวรางกูล รอง พตร.รรท.พตร.ตรวจเยียมกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู (views 1141)
132 13 พ.ค. 2559 post พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผู้ช่วย ผบ.ตร. เยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฎิบัติหน้าที่ (views 1128)
133 12 พ.ค. 2559 post โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมรับการเยี่ยมสำรวจต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ Hospital Re-accreditation วันที่ 12 -13 พฤษภาคม 2559 (views 925)
134 12 พ.ค. 2559 post กิจกรรม 5 ส. รพ.ตร. ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ (views 1084)
135 11 พ.ค. 2559 post รรท.พตร. พล.ต.ต.วิฑูรย์ นิติวรางกูร และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์, กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู, วิทยาลัยพยาบาล, กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว, กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด, กลุ่มงานผู้ป่วยนอก เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนแผนการสนับสนุนของผู้บริหาร (views 2023)
136 11 พ.ค. 2559 post การประเมิณคุณภาพการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดย คณะกรรมการช่วยชีวิตและผู้ป่วยวิกฤต รพ.ตร. (views 1031)
137 4 พ.ค. 2559 post คณะกรรมการองค์กรแพทย์ รพ.ตร. คณะอนุกรรมสมาชิกสัมพันธ์และคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ จัดงานสมาชิกสิกสัมพันธ์ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๙ เรือง บทบาทของเเพทย์ในการเตรียมรับ REACCREDIT และบทบาทของเเพทย์ในการลดความคลาดเคลื่อนทางยา (views 1060)
138 4 พ.ค. 2559 post โครงการตรวจคัดกรองเชิงรุกสำหรับข้าราชการตำรวจ ณ ที่ทำการ สน.ปทุมวันและกองบังคับการตำรวจนครบาล ๖ กรุงเทพมหานคร (views 1017)
139 4 พ.ค. 2559 post การประชุมระดับ สบ ๕ หัวหน้ากลุ่มงานขึ้นไป ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น ๕ (views 1100)
140 4 พ.ค. 2559 post เปิดบ้านสถาบันนิติเวชวิทยา ณ ห้องประชุม อาคารสัจธรรม สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 1850)
141 25 เม.ย. 2559 post ห้องสมุดกลางโรงพยาบาลตำรวจ เปิดให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลทางการแพทย์ Springer Health & Hospital (views 1880)
142 18 เม.ย. 2559 post สืบสานประเพณีไทย โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๙ (views 1028)
143 7 เม.ย. 2559 post งานปฐมนิเทศแพทย์ฝึกหัด และนักศึกษาแพทย์เวชปฎิบัติประจำปีการสึกษา ๒๕๕๙ (views 1018)
144 7 เม.ย. 2559 post โครงการให้ความรู้เรื่อง "เเนวทางการถ่ายภาพผู้ป่วยคดี" (views 928)
145 5 เม.ย. 2559 post โครงการตรวจคัดกรองสำหรับข้าราชการตำรวจ ที่ทีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแดงช่องท้องโปร่งพองและโรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงขาอุดตัน (views 941)
146 30 มี.ค. 2559 post การฝึกซ้อม แผนป้องกันและระงับอคีภัย โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๙ (views 823)
วันจันทร์ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารข้าราชการตำรวจ
147 29 มี.ค. 2559 post โครงการปัจฉิมนิเทศ แพทย์ฝึกหัดและนักศึกษาแพทย์เวชปฎิบัติ ประจำปี ๒๕๕๘ (views 1815)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชินวัต อาคารอำนวยการ ชั้น ๕
148 29 มี.ค. 2559 post การอบรม เทคนิคการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ รพ.ตร. (views 916)
วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวนการ ชั้น ๕
149 28 มี.ค. 2559 post โครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มธาลัสซีเมีย ประจำปี ๒๕๕๙ (views 1042)
วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ อาคารเฉลิมพระเกียติ ๖๐ พรรษา มหาราชินี ชั้น ๙
150 18 มี.ค. 2559 post โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๔ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๔ พรรษา บรมราชินีนาถ (views 1096)
151 16 มี.ค. 2559 post พิธีมอบเครื่องหมายพยาบาลภาคสนามประเภทกิติมศักดิ์ แก่ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด รพ.ตร. ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร กอส.รุ่นที่ 39 และ กอส.รุ่นที่ 40 ประจำปี 2559 (views 2650)
152 16 มี.ค. 2559 post หน่วยไต กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ เนื่องในวันไตโลก เรื่องกินอย่างไร ไตไม่วาย (views 2144)
153 15 มี.ค. 2559 post การอบรมวิชาการ เรื่อง รู้เท่าทัน...มะเร็งลำใส้ใหญ่และทวารหนัก" "Colorectal Cancer Survival" ครั้งที่ ๘ วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น ๕ (views 996)
154 10 มี.ค. 2559 post พิธีมอบรางวัลหน่วยงานสนับสนุน งานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (เวชภัณฑ์) ประจำปี ๒๕๕๘ (views 717)
155 4 มี.ค. 2559 post ประมวลภาพ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (views 791)
156 4 มี.ค. 2559 post ประมวลภาพ โครงการอบรมบริการประทับใจ...มั่นใจ...ชัวร์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 (views 898)
157 4 มี.ค. 2559 post ประมวลภาพการประชุมสัมมนาบรรยายทางวิชาการ ผู้ป่วยหญิง อายุ 12 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องน้อย (views 676)
158 4 มี.ค. 2559 post โครงการคัดกรองภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง สำหรับข้าราชการตำรวจ กองบังคับการตำรวจรถไฟ (views 1050)
โดย กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ
159 26 ก.พ. 2559 post มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ พร้อด้วยคณะจิตอาสา จัดกิจกรรมเพื่อน้องๆ (views 959)
160 26 ก.พ. 2559 post พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันอนิจกรรม เพื่ออุทิศส่วนกุศล แด่ พล.ต.อ.ประเสิรฐ รุจิรวงศ์ (views 861)
161 3 ก.พ. 2559 post กีฬาแพทย์สี่เหล่าประจำปี 2558 (views 1205)
วันพุธที่ 27 มกราคม 2558 ณ สนามศูนย์สุขภาพ กรมแพทย์ทหารอากาศ
162 2 ก.พ. 2559 post โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หัวข้อ การเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 1 (views 1013)
บรรยายโดย พล.ต.ต.พจนารถ หวลมานพ และ พ.ต.ท.หญิง วรวรรณ วรรณโกษิตย์
163 29 ธ.ค. 2558 post บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด มอบกล่องอาหารภายใต้โครงการ ขอบคุณผู้เสียสละ ของ บาร์บีคิวพลาซ่า แก่โรงพยาบาลตำรวจ (views 1061)
บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด มอบกล่องอาหารภายใต้โครงการ ขอบคุณผู้เสียสละ ของ บาร์บีคิวพลาซ่า แก่โรงพยาบาลตำรวจ
164 29 ธ.ค. 2558 post กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ ทำบุญสำนักงานพยาบาล (views 1170)
กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ ทำบุญสำนักงานพยาบาล
165 29 ธ.ค. 2558 post การประชุมวิชาการเรื่อง "ไข้เลือดออก กับยุงลาย" (views 730)
166 29 ธ.ค. 2558 post กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD (views 942)
167 17 ธ.ค. 2558 post 18 ธันวาคม 2558 เตรียมพร้อมมาสนุก งานปีใหม่ 2559 สวมใส่สีสัน COLOR FUL (views 998)
18 ธันวาคม 2558 เตรียมพร้อมมาสนุก งานปีใหม่ 2559 สวมใส่สีสัน COLOR FUL
168 16 พ.ย. 2558 post พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการ ครั้งที่ 22 (views 762)
169 6 พ.ย. 2558 post ขั้นตอนการรับบริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก Outpatient Service Process (views 3319)
170 4 พ.ย. 2558 post การรายงานตัวรับตำแหน่งและนโยบายจาก พตร. (views 1148)
การรายงานตัวรับตำแหน่งและนโยบายจาก พตร.
171 4 พ.ย. 2558 post พิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ ชมรมพยาบาลสี่เหล่าประจำปี 2558 (views 1138)
พิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ ชมรมพยาบาลสี่เหล่าประจำปี 2558
172 31 ต.ค. 2558 post การสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 14 ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด (views 964)
173 31 ต.ค. 2558 post พิธีรับมอบนโยบายการบริหารราชการของ พตร. ประจำปีงบประมาณ 2559 (views 978)
174 31 ต.ค. 2558 post พิธีบูชาศาลพระภูมิ เนื่องในวันตำรวจและสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ โรงพยาบาลตำรวจ (views 1613)
175 30 ต.ค. 2558 post พตร. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ รักษ์สุขภาพประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ (views 819)
เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21-22 ต.ค. 2558 ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ตร.
176 30 ต.ค. 2558 post ผกก.สภ.ปากเกร็ด ขอแสดงความขอบคุณ นายแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ ในการสนับสนุนช่วยเหลือในคดีเพชร 10 ล้านบาท (views 1252)
177 30 ต.ค. 2558 post รายงานผลการผ่านการรับรองโรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชนบำบัดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ระดับเขตสุขภาพ (views 1106)
178 16 ต.ค. 2558 post รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี 2558 ประเภทรางวัลพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ (views 891)
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี 2558 ประเภทรางวัลพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ
179 16 ต.ค. 2558 post พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสวันตำรวจ 12 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (views 1171)
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสวันตำรวจ 12 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
180 16 ต.ค. 2558 post พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องในโอกาสวันตำรวจ 14 ตุลาคม 2558 ณ โรงพยาบาลตำรวจ (views 1672)
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องในโอกาสวันตำรวจ 14 ตุลาคม 2558 ณ โรงพยาบาลตำรวจ
181 16 ต.ค. 2558 post การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 26 เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (views 1081)
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 26 เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
182 22 ก.ย. 2558 post โรงพยาบาลตำรวจส่งหนังสือขอบคุณให้แก่หน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนภารกิจศูนย์อำนวยการส่งกลับฯ (views 35672)
183 16 ก.ย. 2558 post พิธีมอบเครื่องหมายพยาบาล ภาคสนาม ประเภทกิตติมศักดิ์ แก่ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด รพ.ตร.ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรกอส.รุ่นที่ 38 ประจำปี 2558 (views 2441)
พิธีมอบเครื่องหมายพยาบาล ภาคสนาม ประเภทกิตติมศักดิ์ แก่ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด รพ.ตร.ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรกอส.รุ่นที่ 38 ประจำปี 2558
184 14 ก.ย. 2558 post การประชุมทันตแทย์ทหารนานาชาติ ประจำปี 2558 (views 1119)
การประชุมทันตแทย์ทหารนานาชาติ ประจำปี 2558
185 10 ก.ย. 2558 post โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (views 1287)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
186 10 ก.ย. 2558 post บรรยากาศงาน "สี่เหล่ารวมใจ สายใยผูกพัน" วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5 รพ.ตร. (views 968)
บรรยากาศงาน "สี่เหล่ารวมใจ สายใยผูกพัน" วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5 รพ.ตร.
187 25 ส.ค. 2558 post โครงการฝึกอบรมธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติราชการ ระเบียบกระทรวงการคลังกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น (views 805)
188 20 ส.ค. 2558 post พล.ต.ต.ทรงชัย สิมะโรจน์ รอง พตร. ประธานพิธีเปิดการอบรม เรื่อง "Caring of Ostomy and Wound" (views 1160)
189 19 ส.ค. 2558 post คณะทำงานชุดปฐมพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ ภารกิจ Bike For Mom (views 1138)
190 19 ส.ค. 2558 post พล.ต.ท.สมบูรณ์ ตันตระกูล ประธานพิธีเปิด โครงการบริการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทย ประจำปี 2558 (views 1142)
191 19 ส.ค. 2558 post พล.ต.ต.พรชัย สุธีรคุณ ผบก.นต.รพ.ตร. ประธานการอบรม "แนวทางการถ่ายภาพคดี ปี พ.ศ.2558" (views 1600)
192 17 ส.ค. 2558 post พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ุม่วง ผบ.ตร. และ คุณพจมาน พุ่มพันธ์ุม่วง นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในพิธีเปิด สัปดาห์กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา เทิดไท้ มหาราชินี (views 1317)
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ ลานกิจกรรม อาคารอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลตำรวจ
193 17 ส.ค. 2558 post พล.ต.ท.สมบูรณ์ ตันตระกูล พตร. ประธานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2558 (views 1021)
194 6 ส.ค. 2558 post ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรในสังกัด ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 26 (views 1031)
195 23 ก.ค. 2558 post พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งต่อผู้ป่วยนอกเพื่อรับบริการรังสีรักษาระหว่าง บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และ โรงพยาบาลตำรวจ (views 1149)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งต่อผู้ป่วยนอกเพื่อรับบริการรังสีรักษาระหว่าง บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และ โรงพยาบาลตำรวจ
196 23 ก.ค. 2558 post การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์" (views 1002)
197 21 ก.ค. 2558 post การประชุมวิชาการ Interdepartment Cnference "ชายอายุ 54 ปี มีอาการเวียนศีรษะ" (views 1040)
198 16 ก.ค. 2558 post โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงพยาบาลตำรวจ (views 1567)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงพยาบาลตำรวจ
199 16 ก.ค. 2558 post พิธีปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำสุข ​โดย กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลตำรวจ (views 1189)
200 19 มิ.ย. 2558 post โครงการฝึกอบรมธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติราชการ ในหัวข้อ คุณค่าของการประพฤติตนของตำรวจที่มีจริยธรรม (views 1012)
โครงการฝึกอบรมธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติราชการ ในหัวข้อ คุณค่าของการประพฤติตนของตำรวจที่มีจริยธรรม
201 19 มิ.ย. 2558 post โครงการฝึกตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2558 (views 1226)
202 19 มิ.ย. 2558 post โครงการอบรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล (views 1144)
โครงการอบรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล โดย คณะกรรมการวัฒนธรรมจริยธรรมองค์กร กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
203 10 มิ.ย. 2558 post กิจกรรม 5 ส. บก.อก.รพ.ตร. ประจำเดือน มิถุนายน 2558 (views 1152)
204 10 มิ.ย. 2558 post โครงการอบรมความก้าวหน้าเรื่องนมแม่ โดย กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. (views 1192)
205 10 มิ.ย. 2558 post โครงการฝึกอบรมธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติราชการ เรื่อง"การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ" (views 1085)
206 4 มิ.ย. 2558 post พล.ต.ท.สมบูรณ์ ตันตระกูล ประธานโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวของเด็ก (views 1383)
พล.ต.ท.สมบูรณ์ ตันตระกูล ประธานโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวของเด็ก
207 4 มิ.ย. 2558 post เวทีคุณภาพครั้งที่ 2 STEP UP ENGAGEMENT for PATIENT SAFETY (views 1163)
เวทีคุณภาพครั้งที่ 2 STEP UP ENGAGEMENT for PATIENT SAFETY
208 2 มิ.ย. 2558 post พล.ต.ท.สมบูรณ์ ตันตระกูล ประธานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมผู้บริหาร ในการวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยและการติดตามประเมินผล โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (views 1075)
พล.ต.ท.สมบูรณ์ ตันตระกูล ประธานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมผู้บริหาร ในการวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยและการติดตามประเมินผล โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
209 2 มิ.ย. 2558 post พล.ต.ท.สมบูรณ์ ตันตระกูล พตร. รับมอบเครื่องมือแพทย์ เครื่องช่วยฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ มูลค่า 60,000 บาท จากบริษัท โอ จี เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (views 1368)
210 2 มิ.ย. 2558 post พล.ต.ต.ทรงชัย สิมะโรจน์ ประธาน วันงดสูบบุหรี่โลก "หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย" (views 890)
211 2 มิ.ย. 2558 post การประชุมสัมนาบรรยายทางวิชาการ Interdepartment Conference เรื่อง "Preoperative cardiac evaluation" เตรียมอย่างไรให้พร้อม เมื่อผู้ป่วยโรคหัวใจต้องมาผ่าตัด (views 1083)
การประชุมสัมนาบรรยายทางวิชาการ Interdepartment Conference เรื่อง "Preoperative cardiac evaluation"เตรียมอย่างไรให้พร้อม เมื่อผู้ป่วยโรคหัวใจต้องมาผ่าตัด
212 28 พ.ค. 2558 post พล.ต.ต.ทรงชัย สิมะโรจน์ รอง พตร. ประธานบรรยายวิชาการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเบื้องต้น (views 1739)
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5 รพ.ตร.
213 28 พ.ค. 2558 post พล.ต.ต.ทรงชัย สิมะโรจน์ รอง พตร. ประธานประชุมต้อนรับ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (views 1404)
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานกุมาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 7 รพ.ตร.
214 20 พ.ค. 2558 post พล.ต.ท.สมบูรณ์ ตันตระกูล พตร. ประธานพิธีเปิดหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.อุบัติเหตุ (views 1018)
215 15 พ.ค. 2558 post นิทรรศการวันพยาบาลสากล โดย กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. (views 1041)
216 15 พ.ค. 2558 post โครงการฝึกอบรมธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติราชการ เรื่อง"ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่" (views 945)
217 15 พ.ค. 2558 post โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (views 1119)
218 14 พ.ค. 2558 post การฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯและการดับเพลิงในอาคารสูง รุ่นที่ 1/2558 (views 979)
219 12 พ.ค. 2558 post โครงการปัจฉิมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ที่สำเร็จการฝึกอบรม ประจำปี 2557 (views 1116)
220 8 พ.ค. 2558 post โครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพ Maximzing Tracer Methodology โดย นายแพทย์สมพร คำผง (views 1078)
โครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพ Maximzing Tracer Methodology โดย นายแพทย์สมพร คำผง
221 8 พ.ค. 2558 post โครงการโรงพักปลอดบุหรี่เพื่อประชาชนในตำรวจภูธร ภาค 6 (views 1413)
โครงการโรงพักปลอดบุหรี่เพื่อประชาชนในตำรวจภูธร ภาค 6 โดย คณะทำงานโรงพยาบาลตำรวจปลอดบุหรี่ ร่วมกับคลินิกฟ้าใส หน่วยเยี่ยมบ้าน และศูนย์พึ่งได้
222 24 เม.ย. 2558 post สัปดาห์รณรงค์ป้องกันการคลอดก่อนกำหนดประจำปี 2558 (views 1117)
สัปดาห์รณรงค์ป้องกันการคลอดก่อนกำหนดประจำปี 2558 วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 ณ บริเวณห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม อาคารอำนวยการ ชั้น 1
223 24 เม.ย. 2558 post พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้เงินเชื่อค่ารักษาพยาบาล ระหว่างโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (views 1180)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้เงินเชื่อค่ารักษาพยาบาล ระหว่างโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
224 22 เม.ย. 2558 post คณะทำงานบริหารจัดการอาคารบริการทางการแพทย์ ๒๐ ชั้น โรงพยาบาลตำรวจ ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลศริริราช ปิยมหาราชการุณย์ (views 1319)
คณะทำงานบริหารจัดการอาคารบริการทางการแพทย์ ๒๐ ชั้น โรงพยาบาลตำรวจ ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลศริริราช ปิยมหาราชการุณย์
225 22 เม.ย. 2558 post การประชุมคณะทำงานจัดทำและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี รพ.ตร (views 1234)
การประชุมคณะทำงานจัดทำและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี รพ.ตร.
226 16 เม.ย. 2558 post งานรดน้ำขอพร ชาวโรงพยาบาลตำรวจ วันที่ 9 เมษายน 2558 (views 1714)
งานรดน้ำขอพร ชาวโรงพยาบาลตำรวจ วันที่ 9 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมชินวัตร ชั้น 5 อาคารอำนวยการ รพ.ตร.
227 9 เม.ย. 2558 post โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กและสตรีที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง (views 1124)
โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กและสตรีที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง
228 9 เม.ย. 2558 post โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติการกู้ชีวิตเด็ก ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ รพ.ตร. (views 1157)
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติการกู้ชีวิตเด็ก ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ รพ.ตร.
229 3 เม.ย. 2558 post โครงการปฐมนิเทศแพทย์ฝึกหัด และนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติ ประจำปี 2558 (views 1675)
โครงการปฐมนิเทศแพทย์ฝึกหัด และนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติ ประจำปี 2558
230 2 เม.ย. 2558 post โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2558 (views 1361)
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2558
231 25 มี.ค. 2558 post กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. ร่วมรณรงค์วัน วัณโรคสากล (views 1232)
กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. ร่วมรณรงค์วัน วัณโรคสากล
232 19 มี.ค. 2558 post พิธีย้ายองค์พระพุทธรูป หมอชีวกโกมารภัจจ์ ถอนศาลเทพารักษ์และตั้งศาลพระภูมิชัยมงคลใหม่ (views 1722)
พิธีย้ายองค์พระพุทธรูป หมอชีวกโกมารภัจจ์ ถอนศาลเทพารักษ์และตั้งศาลพระภูมิชัยมงคลใหม่
233 19 ก.พ. 2558 post อบรมเชิงปฏิบัติการผ่าตัดส่องกล้อง "1st Hands-on Laparoscopic Surgery Workshop in Live Pig Model" (views 1325)
อบรมเชิงปฏิบัติการผ่าตัดส่องกล้อง "1st Hands-on Laparoscopic Surgery Workshop in Live Pig Model"
234 17 ก.พ. 2558 post การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2558 (views 1324)
การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2558
235 13 ก.พ. 2558 post การประชุมสัมมนาบรรยายทางวิชาการ Palliative Care in PGH Understanding ,not Under Standard (views 1318)
การประชุมสัมมนาบรรยายทางวิชาการ Palliative Care in PGH Understanding ,not Under Standard
236 6 ก.พ. 2558 post กิจกรรม 5 ส. บก.อก.รพ.ตร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (views 1381)
กิจกรรม 5 ส. บก.อก.รพ.ตร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
237 6 ก.พ. 2558 post คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “จัดทำ มคอ.3-4” (views 1116)
คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “จัดทำ มคอ.3-4”
238 27 ม.ค. 2558 post พิธีแสดงความขอบคุณผู้มีอุปการคุณต่อสถาบันนิติเวชวิทยา (views 1204)
พิธีแสดงความขอบคุณผู้มีอุปการคุณต่อสถาบันนิติเวชวิทยา
239 27 ม.ค. 2558 post พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ ที่ปรึกษา (สบ 10)ประธานเปิดโครงการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์(ปคม.) และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (เด็ก) (views 1173)
พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ ที่ปรึกษา (สบ 10)ประธานเปิดโครงการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์(ปคม.) และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (เด็ก)
240 23 ม.ค. 2558 post กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร และข้อมูลเบื้องต้นในการให้บริการที่มีคุณภาพ (views 1214)
กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร และข้อมูลเบื้องต้นในการให้บริการที่มีคุณภาพ
241 19 ม.ค. 2558 post งานสมาชิกสัมพันธ์และงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมชินวัตร (views 1253)
งานสมาชิกสัมพันธ์และงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5
242 16 ม.ค. 2558 post โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ​เรื่อง "การบริหารงานสารบรรณ" บรรยายโดย พล.ต.ต.พจนารถ หวลมานพ (views 1916)
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ​เรื่อง "การบริหารงานสารบรรณ" บรรยายโดย พล.ต.ต.พจนารถ หวลมานพ
243 14 ม.ค. 2558 post โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 (views 1173)
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558
244 12 ม.ค. 2558 post กิจกรรมทำบุญตักบาตร โรงพยาบาลตำรวจ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 (views 1086)
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558
245 25 ธ.ค. 2557 post แบบสำรวจการเข้าร่วมสัมมนาประชาสัมพันธ์ข้อมูลการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ โดยกรมบัญชีกลาง (views 1386)
แบบสำรวจการเข้าร่วมสัมมนาประชาสัมพันธ์ข้อมูลการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ โดยกรมบัญชีกลาง
246 23 ธ.ค. 2557 post การเยี่ยมสำรวจ (Surveillance Survey) โรงพยาบาลตำรวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (มหาชน) (views 1107)
การเยี่ยมสำรวจ (Surveillance Survey) โรงพยาบาลตำรวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (มหาชน)
247 23 ธ.ค. 2557 post บรรยากาศงาน สร้างความสุข รู้รักสามัคคี โรงพยาบาลตำรวจ ​HAPPY NEW YEAR 2015 (views 1383)
สร้างความสุข รู้รักสามัคคี โรงพยาบาลตำรวจ APPY NEW YEAR 2015
248 12 ธ.ค. 2557 post โรงพยาบาลตำรวจร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (views 1235)
โรงพยาบาลตำรวจร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
249 12 ธ.ค. 2557 post การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการโรงพยาบาลตำรวจ โดย พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร ที่ปรึกษา (บร ๒๑) (views 1482)
250 27 พ.ย. 2557 post เวทีชาวบ้าน โครงการต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนชาวชูชีพ โดย ศูนย์ฝึกอบรมสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ รพ.ตร. ร่่วมกับหน่วยเยี่ยมบ้านและศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (views 1272)
เวทีชาวบ้าน โครงการต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนชาวชูชีพ โดย ศูนย์ฝึกอบรมสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ รพ.ตร. ร่่วมกับหน่วยเยี่ยมบ้านและศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
251 27 พ.ย. 2557 post การประชุมวิชาการเรื่อง "การนำเสนอผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน ต่อยอดอนุสาขาข้อเข่าและสะโพก" (views 1078)
252 25 พ.ย. 2557 post งานสมาชิกสัมพันธ์ องค์กรแพทย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5​ (views 1225)
งานสมาชิกสัมพันธ์ องค์กรแพทย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557​ ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5
253 25 พ.ย. 2557 post ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตำรวจ (TQM)จัดกิจกรรม เรียนรู้มาตรฐาน JCI สำหรับโรงพยาบาล (views 1187)
ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตำรวจ (TQM)จัดกิจกรรม เรียนรู้มาตรฐาน JCI สำหรับโรงพยาบาล โดย นายแพทย์สมพร คำผง
254 25 พ.ย. 2557 post องค์กรสหวิชาชีพ โรงพยาบาลตำรวจ จัดประชุมวิชาการเรื่อง มองตัวเองผ่านกระจกเงาเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (views 1376)
องค์กรสหวิชาชีพ โรงพยาบาลตำรวจ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง มองตัวเองผ่านกระจกเงา เพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเอง บรรยายโดย อาจารย์วุฒิชัย บุญครอง (ครูอ๊อฟ)
255 18 พ.ย. 2557 post พิธีรับมอบสิ่งของบริจาค โครงการแบ่งปันรองเท้าเพื่อน้องฯในชนบท ณ โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ จังหวัดมหาสารคาม (views 1185)
พิธีรับมอบสิ่งของบริจาค โครงการแบ่งปันรองเท้าเพื่อน้องฯในชนบท ณ โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ จังหวัดมหาสารคาม
256 18 พ.ย. 2557 post พิธีให้สัญญาณธงปล่อยขบวนรถยนต์ โครงการแบ่งปันรองเท้าเพื่อน้องฯในชนบท (views 1114)
พิธีให้สัญญาณธงปล่อยขบวนรถยนต์ โครงการแบ่งปันรองเท้าเพื่อน้องฯในชนบท
257 14 พ.ย. 2557 post เครือข่ายศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ รวมพลังยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2557 (views 1960)
258 5 พ.ย. 2557 post ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด (views 1353)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด
259 28 ต.ค. 2557 post พล.ต.ต.ธนา ธุระเจน รับมอบรางวัล "สมาชิกดีเด่น" ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (views 1340)
พล.ต.ต.ธนา ธุระเจน รับมอบรางวัล "สมาชิกดีเด่น" ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเททศไทย
260 27 ต.ค. 2557 post พ.ต.อ.หญิง จิรวัส ฉัตรไชยสิทธิกูล หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ รพ.ตร.รับมอบรางวัลเกียรติยศ ข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบประจำปี 2557 (views 2038)
พ.ต.อ.หญิง จิรวัส ฉัตรไชยสิทธิกูล หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ รพ.ตร.รับมอบรางวัลเกียรติยศ ข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบประจำปี 2557
261 24 ต.ค. 2557 post การประชุมวิชาการ ประสาทศัลยศาสตร์ Holistic Neurosurgical Care วันที่ 15-16 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5 (views 1445)
การประชุมวิชาการ ประสาทศัลยศาสตร์ Holistic Neurosurgical Care วันที่ 15-16 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5
262 24 ต.ค. 2557 post งานสมาชิกสัมพันธ์องค์กรแพทย์ ประจำเดือนตุลาคม 2557 วันที่ 17 ตุลาคม 2557 ​ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5 (views 1247)
งานสมาชิกสัมพันธ์องค์กรแพทย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2557 วันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5
263 17 ต.ค. 2557 post การอบรมการออกข้อสอบรายยาว (Long case) และอัตนัยประยุกต์ (Modified Essay Question) (views 1257)
การอบรมการออกข้อสอบรายยาว (Long case) และอัตนัยประยุกต์ (Modified Essay Question)
264 16 ต.ค. 2557 post ขอเปลี่ยนแบบฟอร์มการขอยืมหุ่นและการขอใช้ห้องประชุม (ศูนย์ฝึกอบรมการช่วยชีวิตในสถานการณ์เสมือนจริง) (views 1145)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และให้มีการเผยแพร่ภายในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลตำรวจ
265 1 ต.ค. 2557 post พิธีแสดงกตเวทิตา และมอบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ (views 1495)
พิธีแสดงกตเวทิตา และมอบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ
266 1 ต.ค. 2557 post พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาสครบกำหนดเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างโรงพยาบาลตำรวจ ประจำปี 2557 (views 1364)
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาสครบกำหนดเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างโรงพยาบาลตำรวจ ประจำปี 2557
267 1 ต.ค. 2557 post เพลินวาน งานเกษียณ 23 กันยายน 2557 ณ ห้อง GRAND BALLROOM โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok (views 1214)
เพลินวาน งานเกษียณ 23 กันยายน 2557 ณ ห้อง GRAND BALLROOM โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok
268 20 ส.ค. 2557 post โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมเสริมความงามแห่งประเทศไทย,สหกรณ์แท็กซี่ และชมรมเพื่อนนักพยากรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (views 1327)
โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมเสริมความงามแห่งประเทศไทย,สหกรณ์แท็กซี่ และชมรมเพื่อนนักพยากรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
269 2 มิ.ย. 2557 post ประมวลภาพ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้บริการอย่างเป็นทีมที่มีคุณภาพ (views 1414)
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้บริการอย่างเป็นทีมที่มีคุณภาพ หัวข้อ "สุขในการทำงาน สู่บริการที่เป็นเลิศ " ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5 โดย รศ.นพ.ชิษณุ พันธ์ุเจริญ
270 13 เม.ย. 2557 post การประชุมปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ 29 ระบบ เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยในระบบ 29 ระบบ รวมถึงแนวทางการดึงข้อมูลส่งเบิกกรมบัญชีกลาง (views 2503)
โดย พล.ต.ต.ทรงชัย สิมะโรจน์ ร่วมกับ ศูนย์คอมพิวเตอร์(CTC) รพ.ตร., ฝ่ายเวชระเบียน, ฝ่ายการเงิน, และกลุ่มงานเภสัชกรรม
271 28 มี.ค. 2557 post สมาคมแม่บ้านตำรวจ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 1418)
272 28 มี.ค. 2557 post กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลตำรวจสัมพันธ์ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 13-18 มีนาคม 2557 (views 1558)
273 28 มี.ค. 2557 post การประชุมวิชาการ "Current role in Treatment of Acute Hearing Loss: การรักษาภาวะสูญเสียการได้ยินแบบฉับพลัน" (views 1425)
274 28 มี.ค. 2557 post พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ มีรับสั่งให้ข้าราชบริพารในพระองค์ นำอาหารประทานเลี้ยง แก่ข้าราชการตำรวจที่เจ็บป่วย จากการปฏิบัติราชการสนาม (views 1339)
วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
275 28 ก.พ. 2557 post สมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ ขอนำเสนอสื่อวิดีโอการเผยแพร่ความรู้ ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดสู่ประชาชน (views 1648)
สมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ ขอนำเสนอสื่อวิดีโอการเผยแพร่ความรู้ ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดสู่ประชาชน
276 25 ก.พ. 2557 post พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 1554)
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2557
277 19 ก.พ. 2557 post การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) การให้บริการผู้ป่วยสิทธิ์ประกันชีวิต (views 1511)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) การให้บริการผู้ป่วยสิทธิ์ประกันชีวิต ณ ห้องประชุมศูนย์ Simulation Training Center ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 9 รพ.ตร. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
278 19 ก.พ. 2557 post พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 2437)
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 รพ.ตร. เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2557
279 19 ก.พ. 2557 post นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 2491)
เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2557 นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 รพ.ตร.
280 14 ม.ค. 2557 post + พล.ต.ท.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ (พตร.) Soft Openning PGH Sports Club (views 1762)
พล.ต.ท.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์(พตร.) Soft Openning PGH Sports Club ณ ห้อง PGH Sports Club อาคารมงคลกาญจนา ชั้น 8
Top