Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศราคากลาง จัดซื้อยา ประจำเดือน สิงหาคม 2559

โพสต์เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2559 เวลา 11:09:42 | ประกาศราคากลางจัดซื้อยา

  • 1081 ครั้ง

ลำดับ โครงการ วงเงินงบประมาณ (บาท)
1 โครงการซื้อยา 17 รายการ (PO 30853/2559) 5,031,782.00
2 โครงการซื้อยา 15 รายการ (PO 30854/2559) 3,969,507.40
3 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30855/2559) 300,884.00
4 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30856/2559) 350,489.20
5 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30857/2559) 215,070.00
6 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30858/2559) 188,619.60
7 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30863/2559) 202,765.00
8 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30866/2559) 174,517.00
9 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30868/2559) 479,895.00
10 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30869/2559) 479,574.00
11 โครงการซื้อยา 12 รายการ (PO 30870/2559) 3,479,961.00
12 โครงการซื้อยา 15 รายการ (PO 30871/2559) 3,203,453.74
13 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30872/2559) 1,016,500.00
14 โครงการซื้อยา 5 รายการ (PO 30875/2559) 446,297.00
15 โครงการซื้อยา 6 รายการ (PO 30876/2559) 299,707.00
16 โครงการซื้อยา 7 รายการ (PO 30880/2559) 201,700.00
17 โครงการซื้อยา 5 รายการ (PO 30881/2559) 343,470.00
18 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30883/2559) 361,125.00
19 โครงการซื้อยา 16 รายการ (PO 30885/2559) 4,119,028.13
20 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30886/2559) 997,240.00
21 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30887/2559) 642,000.00
22 โครงการซื้อยา 17 รายการ (PO 30888/2559) 7,869,516.16
23 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30889/2559) 113,922.90
24 โครงการซื้อยา 5 รายการ (PO 30891/2559) 112,189.50
25 โครงการซื้อยา 17 รายการ (PO 30892/2559) 622,892.00
26 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30893/2559) 383,250.00
27 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30894/2559) 149,307.80
28 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30895/2559) 134,392.00
29 โครงการซื้อยา 16 รายการ (PO 30899/2559) 4,756,658.25
30 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30900/2559) 207,580.00
31 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30901/2559) 450,577.00
32 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30903/2559) 107,428.00
33 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30904/2559) 155,257.00
34 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30905/2559) 295,320.00
35 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30906/2559) 151,993.50
36 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30908/2559) 484,710.00
37 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30911/2559) 672,045.60
38 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30912/2559) 599,200.00
39 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30913/2559) 479,574.00
40 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30917/2559) 103,490.40
41 โครงการซื้อยา 14 รายการ (PO 30919/2559) 752,756.20
42 โครงการซื้อยา 8 รายการ (PO 30920/2559) 144,289.50
43 โครงการซื้อยา 19 รายการ (PO 30922/2559) 4,355,674.68
44 โครงการซื้อยา 17 รายการ (PO 30923/2559) 5,114,634.24
45 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30924/2559) 328,597.00
46 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30928/2559) 294,506.80
47 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30929/2559) 170,087.20
48 โครงการซื้อยา 6 รายการ (PO 30931/2559) 338,976.00
49 โครงการซื้อยา 17 รายการ (PO 30932/2559) 3,743,052.60
50 โครงการซื้อยา 8 รายการ (PO 30933/2559) 518,125.03
51 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30934/2559) 245,500.80
52 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30936/2559) 112,038.63
53 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30939/2559) 149,800.00
54 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30940/2559) 311,541.20
55 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30943/2559) 994,672.00
56 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30944/2559) 161,206.20
57 โครงการซื้อยา 19 รายการ (PO 30945/2559) 6,197,750.30
58 โครงการซื้อยา 18 รายการ (PO 30946/2559) 4,565,443.90
59 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30947/2559) 390,764.00
60 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30948/2559) 239,894.00
61 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30952/2559) 428,000.00
62 โครงการซื้อยา 8 รายการ (PO 30954/2559) 357,725.61
63 โครงการซื้อยา 19 รายการ (PO 30957/2559) 5,140,526.10
64 โครงการซื้อยา 19 รายการ (PO 30958/2559) 8,125,449.46
65 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30959/2559) 479,895.00
66 โครงการซื้อยา 9 รายการ (PO 30960/2559) 418,750.00
67 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30961/2559) 462,240.00
68 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30962/2559) 101,329.00

 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top