Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศราคากลางจัดซื้อยา เดือน กรกฏาคม 2560

โพสต์เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2560 เวลา 13:27:29 | ประกาศราคากลางจัดซื้อยา

  • 643 ครั้ง

1 โครงการซื้อยา 15 รายการ (PO 30766/2560)
2 โครงการซื้อยา 19 รายการ (PO 30767/2560)
3 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30768/2560)
4 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30769/2560)
5 โครงการซื้อยา 6 รายการ (PO 30770/2560)
6 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30772/2560)
7 โครงการซื้อยา 16 รายการ (PO 30774/2560)
8 โครงการซื้อยา 6 รายการ (PO 30775/2560)
9 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30777/2560)
10 โครงการซื้อยา 7 รายการ (PO 30781/2560)
11 โครงการซื้อยา 19 รายการ (PO 30785/2560)
12 โครงการซื้อยา 20 รายการ (PO 30788/2560)
13 โครงการซื้อยา 5 รายการ (PO 30789/2560)
14 โครงการซื้อยา 5 รายการ (PO 30790/2560)
15 โครงการซื้อยา 16 รายการ (PO 30791/2560)
16 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30794/2560)
17 โครงการซื้อยา 18 รายการ (PO 30798/2560)
18 โครงการซื้อยา 7 รายการ (PO 30799/2560)
19 โครงการซื้อยา 18 รายการ (PO 30803/2560)
20 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30804/2560)
21 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30805/2560)
22 โครงการซื้อยา 5 รายการ (PO 30809/2560)
23 โครงการซื้อยา 19 รายการ (PO 30811/2560)
24 โครงการซื้อยา 18 รายการ (PO 30812/2560)
25 โครงการซื้อยา 17 รายการ (PO 30817/2560)
26 โครงการซื้อยา 18 รายการ (PO 30818/2560)
27 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30819/2560)
28 โครงการซื้อยา 19 รายการ (PO 30821/2560)
29 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30822/2560)
30 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30823/2560)
31 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30827/2560)
32 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30829/2560)
33 โครงการซื้อยา 19 รายการ (PO 30830/2560)
34 โครงการซื้อยา 21 รายการ (PO 30831/2560)
35 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30832/2560)
36 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30833/2560)
37 โครงการซื้อยา 8 รายการ (PO 30834/2560)
38 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30836/2560)
39 โครงการซื้อยา 12 รายการ (PO 30837/2560)
40 โครงการซื้อยา 18 รายการ (PO 30838/2560)
41 โครงการซื้อยา2 รายการ (PO 30842/2560)
42 โครงการซื้อยา 18 รายการ (PO 30843/2560)
43 โครงการซื้อยา 6 รายการ (PO 30844/2560)
44 โครงการซื้อยา 13 รายการ (PO 30845/2560)
45 โครงการซื้อยา 8 รายการ (PO 30846/2560)
46 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30848/2560)
47 โครงการซื้อยา 13 รายการ (PO 30849/2560)
48 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30852/2560)
49 โครงการซื้อยา 22 รายการ (PO 30855/2560)
50 โครงการซื้อยา 20 รายการ (PO 30856/2560)
51 โครงการซื้อยา 7 รายการ (PO 30857/2560)
52 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30859/2560)
53 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30861/2560)

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top