Slide background
Slide background
Slide background

แบบฟอร์มภูมิลำเนาข้าราชการตำรวจระดับ สว. ขึ้นไป

โพสต์เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2560 เวลา 08:43:27 | คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล

  • 1581 ครั้ง

หนังสือ สกพ.ด่วนที่สุด ที่ 0009.231/7929 ลง 22 ก.ย. 2560

รายละเอียดแบบฟอร์ม

(สอบถามพาสเวิร์ดได้ที่งานทะเบียนพล โทร 6036,6037)
กรุณากรอกภูมิลำเนาตามแบบฟอร์มที่กำหนด (ในพื้นที่สีเหลือง) แล้วรวบรวมส่งมายัง ฝ่ายธุรการกำลังพล บก.อก.รพ.ตร.
ผ่านทาง e-mail : pgh6036@gmail.com ภายในวันที่ 26 ก.ย. 2560
ทั้งนี้หากข้าราชการตำรวจรายใดมิได้กรอกข้อมูลภูมิลำเนาลงในแบบฟอร์ม หรือส่งข้อมูลไม่ทันภายในกำหนด จะถือว่ามีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพฯ

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top