Slide background
Slide background
Slide background

แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ลงมา

โพสต์เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2561 เวลา 11:55:17 | คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล

  • 1522 ครั้ง

แบบคำร้อง

หนังสือ ตร. ที่ 0009.232/ว 14 ลง 28 มี.ค.61

หมายเหตุ

1. หน่วยงานในสังกัด บก.อก.รพ.ตร., วพ.รพ.ตร., นต.รพ.ตร. เสนอ ผกก. และ ผบก.ลงนาม

2. กลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสังกัด รพ.ตร.  เสนอ หัวหน้ากลุ่มงาน และ (สบ 6) ที่ดูแลแต่ละกลุ่มงานลงนาม

3. ดร.รพ.ตร. เสนอ หัวหน้า ดร.รพ.ตร. และผบก.ดร.รพ.ตร. ลงนาม

4. กรณีช่วยราชการ ต้องให้หัวหน้าหนวยงานเดิม(ตามชื่อตำแหน่งที่สังกัด)เป็นผู้พิจารณา

5. ลงนามครบถ้วนแล้วส่งไปยัง ฝ่ายธุรการกำลังพล (งานทะเบียนพล) บก.อก.รพ.ตร. ภายใน 11 เม.ย.61

 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top