Slide background
Slide background
Slide background

โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี 2561

โพสต์เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2561 เวลา 15:15:54 | งานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (กบ.)

  • 2176 ครั้ง

1-61 เครื่องอัลตร้าซาวด์ชนิดหิ้วถือ

2-61 เครื่องสกัดและวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบเร่งด่วน

3-61 เครื่องสร้างความชื้นและควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ

4-61 เครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

5-61 เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด

6-61 กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๓ กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียดสูง

7-61 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

8-61 เครื่องตรวจสารพิษ และยาในชีววัตถุด้วยเทคนิค LC-MS/MS ความละเอียดสูง

9-61 เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อมชุดเจาะตัดชิ้นเนื้อเต้านม
ระบบดิจิตอลชนิด Upright 

10-61 ตู้ปลอดเชื้อ (Biological Safety Cabinet Class II Type A๒)

11-61 ชุดตรวจประเมินการทรงตัวและความสมมาตรของการลงน้ำหนัก
ของร่างกายพร้อมโปรแกรมฝึกการลงน้ำหนักและการทรงตัวของ
ผู้ป่วย

12-61 เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

13-61 ตู้ตรวจการได้ยินชนิดเคลื่อนย้าย

14-61 เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ Manual/AED Defibrillator

15-61 เครื่องอัลตร้าซาวด์ชนิดเครื่องเสียงความถี่สูงพร้อมระบบ FUSION

16-61 ชุดเครื่องตรวจวินิจฉัยเต้านมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 

17-61 ชุดเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 

18-61 เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดชนิดเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้ 

19-61 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Dual Energy)

20-61 เครื่องช่วยการเต้นหัวใจภายนอกแบบชั่วคราว 

21-61 ชุดเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตพร้อมระบบ
ศูนย์กลางสำหรับหออภิบาลกุมารเวชกรรม (PICU)

22-61 เตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าในผู้ป่วยวิกฤต 

23-61 เครื่องสแกนสไลด์อัตโนมัติแสดงภาพดิจิตอลความละเอียดสูง

24-61 เครื่องพิมพ์สไลด์อัตโนมัติ

25-61 รถเข็นเหล็กไม่เป็นสนิม (Stainless Steel) 

26-61 เครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ 

27-61 ชุดรับภาพดิจิตอล (Digital Sensor) 

28-61 เครื่องถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ฟันชนิดพกพา (Dental Portable X-Ray Unit) 

 

 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top