Slide background
Slide background
Slide background

การตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ ตามนโยบายมาตรฐาน JCI

โพสต์เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2561 เวลา 09:41:40 | คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล

  • 1129 ครั้ง

1. ข้าราชการตำรวจ (ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ - สกุล ภาษาอังกกฤษ และเพิ่มเติมในส่วนของคนที่ยังไม่มีข้อมูล)

2. ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ (เพิ่มข้อมูล ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ)

3. ลูกจ้างชั่วคราว (เพิ่มข้อมูล ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ)

สอบถาม password ได้ที่ งานทะเบียนพล โทร 6036, 6037

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top