Slide background
Slide background
Slide background

พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดห้องรับรองพิเศษ “จิตตาลาน” และห้องรับรองพิเศษ “รุจิรวงศ์” และห้องตรวจข้าราชการตำรวจ ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ

โพสต์เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2561 เวลา 17:00:57 | ภาพข่าวกิจกรรม และภารกิจผู้บังคับบัญชา

  • 990 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 22 เดือน มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องรับรองพิเศษจิตตาลาน ชั้น 2อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ  พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสงฆ์ จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และในเวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดห้องรับรองพิเศษ “จิตตาลาน” และห้องรับรองพิเศษ “รุจิรวงศ์” และห้องตรวจข้าราชการตำรวจ ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ ทั้งนี้มีอดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูง อาทิเช่น พล.ต.อ. สถาพร หลาวทอง, พล.ต.อ. อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช, พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ, พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี และอีกหลายท่านเข้าร่วมงานกันอย่างมากมาย

โดยมี พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจให้การต้อนรับ ซึ่งการให้บริการทางการแพทย์สำหรับห้องรับรองข้าราชการตำรวจทุกระดับชั้นโรงพยาบาลตำรวจ เกิดจากแนวคิดของผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจในอดีตที่พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงข้าราชการตำรวจทุกระดับมีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลทุกข์ สุข ของประชาชน เพื่อให้การทำงานในภาพรวมของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถขับเคลื่อนในการรับใช้พี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถเป็นหลักประกันในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่พี่น้องประชาชนได้ จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว จึงทำให้ข้าราชการตำรวจทุกระดับชั้นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติบางท่านอาจไม่มีเวลาในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเต็มที่ จึงได้มีจัดตั้งหน่วยบริการทางการแพทย์สำหรับข้าราชการตำรวจทุกระดับชั้นขึ้น

ปัจจุบันห้องรับรองผู้บังคับบัญชาระดับสูงโรงพยาบาลตำรวจที่เปิดให้บริการ ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา ชั้น ๒ ได้เปิดให้บริการ เป็น ๒ ส่วน โดยส่วนที่หนึ่ง “ห้องรับรองพิเศษจิตตาลาน” เปิดให้บริการสำหรับรองรับผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับการหรือเทียบเท่าขึ้นไปและครอบครัวตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ของวันทำการเว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์ประกอบด้วยการตรวจสอบสิทธิ การตรวจคัดกรอง การเจาะเลือด การวัดความดัน การตรวจรักษา การบริการช่องรับยาพิเศษ การแนะนำให้คำปรึกษา การจัดคิวตรวจโรคเฉพาะ 

ห้องตรวจโรค ส่วนที่สอง “ห้องรับรองพิเศษรุจิรวงศ์” เปิดให้บริการสำหรับรองรับข้าราชการตำรวจระดับพันตำรวจเอกและครอบครัว โดยเปิดให้บริการตั้งแต่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.ของวันทำการเว้นวันหยุดราชการ โดยมีขอบเขตการให้บริการประกอบด้วย การตรวจสอบสิทธิ การตรวจคัดกรอง การเจาะเลือด การวัดความดัน การตรวจรักษา การบริการช่องรับยาพิเศษ การแนะนำให้คำปรึกษา การส่งต่อห้องตรวจโรค สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทั้งสองห้องรับรองได้มีการจัดอาหารว่างพร้อม เครื่องดื่ม การบริการห้องสุขา พร้อมให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการ​และส่วนสุดท้าย ห้องตรวจข้าราชการตำรวจ เปิดให้บริการสำหรับรองรับข้าราชการตำรวจทุกระดับชั้นและครอบครัวตำรวจที่มีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา ชั้น ๔ โดยมีการบริการแบบ one stop service นอกจากนี้ยังให้บริการประชาชนทั่วไปที่ต้องการฉีดวัคซีนอีกด้วย เปิดให้บริการ วันจันทร์ - พุธ, ศุกร์ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. และวันพฤหัสบดี เวลา ๐๗.๐๐- ๑๒.๐๐ น. ซึ่งการให้บริการที่เป็นสัดส่วนแบบนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการรับบริการ ด้วยมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างแต่อย่างใด ทั้งทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและความเป็นมืออาชีพของบุคลากรที่ให้บริการ

​นายแพทย์ใหญ่กล่าวว่า การที่ได้จัดห้องรับรองตามระดับแบบนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการรับบริการด้านสุขภาพ มีการบริหารจัดการดูแลให้ได้มาตรฐานเดียวกัน เบ็ดเสร็จ ครบวงจร ลดระยะการรอคอย ให้ผู้มารับบริการได้รับผลประโยชน์สูงสุดทั้งทางผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ซึ่งทางรพ.ตร. เองมีภารกิจหลักในการดูแลข้าราชการตำรวจและครอบครัว ให้เป็นเสมือนครอบครัวเดียวกัน ห้องรับรองต่างๆเหล่านี้ที่ทาง รพ.ตร.จัดขึ้นจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง เพื่อให้เป็นที่พึ่งพากับข้าราชการตำรวจที่ยังปฎิบัติหน้าที่อยู่ แม้กระทั่งเกษียณราชการแล้วรวมถึงครอบครัว ทางรพ.ตร.ก็ยังดูแลรักษาเพื่อเป็นสวัสดิการ เป็นขวัญและกำลังใจให้ยังคงมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีต่อไป

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top