Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

สมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ ขอนำเสนอสื่อวิดีโอการเผยแพร่ความรู้ ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดสู่ประชาชน

โพสต์เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2557 เวลา 00:00:00 | ภาพข่าวกิจกรรม และภารกิจผู้บังคับบัญชา

  • 1761 ครั้ง

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้จัดทำสื่อวิดีโอ เรื่อง "การเผยแพร่ความรู้โรคหัวใจและหลอดเลือดสู่ประชาชน" จำนวน 12 ตอนๆละ 5-8 นาที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญอันหนึ่ง ของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายนามแพทย์ที่ทำการบรรยาย

(ตอนที่ 1) ความเป็นมาของสมาคมแพทย์โรคหัวใจ

(ตอนที่ 2) โรคหัวใจขาดเลือดชนิดเฉียบพลัน

(ตอนที่ 3) มหันตภัยเงียบ จาก..โรคความดันโลหิตสูง

(ตอนที่ 4) โรคหลอดเลือดแดงแข็ง

(ตอนที่ 5) ภาวะหัวใจล้มเหลว

(ตอนที่ 6) การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยโรคหัวใจ

(ตอนที่ 7) ภาวะการเกิดโรคลิ้นหัวใจ

(ตอนที่ 8) โรคหัวใจในเด็ก

(ตอนที่ 9) สภาวะการณ์โรคหัวใจขาดเลือดชนิดเฉียบพลัน

(ตอนที่ 10) การช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน

(ตอนที่ 11) ภาวะความดันในหลอดเลือดปอดสูง

(ตอนที่ 12) การผ่าตัดโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในเด็ก

(ตอนที่ 13) โรคหัวใจภัยแฝงที่แถมมากับเบาหวาน

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top