Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระเดือนเมษายน 2564

โพสต์เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2564 เวลา 10:44:42 | คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล

  • 583 ครั้ง

หนังสือ ตร. ที่ 0009.231/421 ลง 9 ก.พ.64

ระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร.

ระดับ ผบช.

ระดับ รอง ผบช.

ระดับ ผบก.

ระดับ รอง ผบก. (1), (2)

หมายเหตุ  หากตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้แจ้งมายัง ฝ่ายธุรการกำลังพล บก.อก.รพ.ตร. เพื่อยื่นเรื่องต่อ ตร.(ผ่าน ทพ.) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวนได้ใน 7 วันนับแต่วันประกาศอาวุโส

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top