Slide background
Slide background
Slide background

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Essential skills for clinical teachers รุ่นที่ 1-4 ประจำปี 2560

โพสต์เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2559 เวลา 14:04:54 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1189 ครั้ง

 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในปี พ.ศ.2560 ในหัวข้อเรื่องEssential skills for clinical teachers สำหรับอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลร่วมสอน ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิกทั่วประเทศ และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

โดยเปิดรับสมัครทั้งหมด 4 รุ่น ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.si-merd.com

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top