Slide background
Slide background
Slide background

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Robotics Summit 2018

โพสต์เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2561 เวลา 15:25:34 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 326 ครั้ง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ได้กำหนดจัดงาน Robotics Summit 2018 ภายใต้แนวคิดหลัก Shaping The Future with Robotics and AI โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีในการร่วมหาแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีการส่งเสริมขีดความสามารถในการใช้งานระบบหุ่นยนต์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาส่งเสริมการใช้นวัตกรรม การวิจัย และพัฒนาในอุตสาหกรรมการผลิต

จึงขอเชิญท่าน หรือผู้แทน เข้าร่วมงานระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 5-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://robotics-summit.com

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top