Slide background
Slide background
Slide background

สัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2562

โพสต์เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2561 เวลา 16:05:24 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 305 ครั้ง

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดจัดอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562 ตามโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรที่มีอายุระหว่าง 50-60 ปี เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

 

 

ดาวน์โหลด

 

 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top